....an effective approach to improve your business

Move, improve and innovate your business !   


CompanySwitch helpt


Wie niet beweegt komt niet vooruit! Nogal vanzelfsprekend, zegt u? Nou, dat vinden wij ook! Toch zien we het bijna dagelijks om ons heen gebeuren. Met de regelmaat van de klok leggen grote en kleine bedrijven die onverwoestbaar leken het loodje. Achterhaalde marketingstrategieën, vastgeroeste gewoonten, gebrekkig financieel beleid en uitblijvende innovatie blijken vaak de boosdoeners. 

Het zijn doemscenario's waar de rechtgeaarde ondernemer of bestuurder het niet op aan wil laten komen. Met soms een beetje hulp is dat ook niet nodig. 

CompanySwitch helpt bedrijven en organisaties vanuit de gedachte dat stilzitten geen optie is. U vindt dat ook maar kunt wel wat hulp gebruiken om de zaak te versnellen. Dan bent u hier aan het goede adres.                 

Lees verder


Verandering van Tijdperk


"Voor bedrijven geldt: óf aanpassen óf sneuvelen. De wereld verandert sneller en ingrijpender dan de meeste bedrijven doorhebben en aankunnen. Elke maatschappelijke en economische transitie vraagt om een bedrijfstransitie. Veel bedrijven zijn daar echter nog niet mee bezig, ze zijn bezig met overleven of laten zich leiden door de waan van de dag".

Professor dr. ir. Jan Rotmans in: 'Verandering van Tijdperk, Nederland kantelt'

__________________________________

Lees het interview in Ondernemersbelang met onder andere Janke van der Zaag, partner CompanySwitch


Klik op afbeelding

__________________Column____________

'Je zult maar een winkel hebben'

In zijn column geeft Ted Crone de detailhandel stof tot nadenken. Wie een winkel heeft ziet de klanten graag komen, zou je denken. Maar de praktijk is soms anders. Lamlendigheid jaagt klanten juist de winkel uit!

Naar de column